Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 18:30

Trening ekscentryczny, choć często pomijany lub niedoceniany w porównaniu z treningiem koncentrycznym, odgrywa kluczową rolę w procesie rehabilitacji mięśni. Wprowadzenie do tego tematu obejmuje definicję treningu ekscentrycznego oraz analizę jego roli w procesie poprawy funkcji mięśniowych i redukcji objawów dysfunkcji.

Zmagasz się z kontuzją bądź inną dolegliwością cielesną? Polecamy kontakt z wykwalifikowanym fizjoterapeutą, Szymonem Budnikiem. Specjalista udzieli Ci pomocy w ramach usług masaż Poznań i fizjoterapia Poznań.

Przeczytaj również: Czym jest neurorehabilitacja i jak wspiera powrót do zdrowia?

Spis treści:

Trening ekscentryczny – definicja

Trening ekscentryczny to forma treningu oparta na kontrolowanym wydłużaniu mięśni pod obciążeniem. Podczas fazy ekscentrycznej ruchu, mięśnie są aktywowane, aby kontrolować opadanie ciężaru lub opór, co prowadzi do ich wydłużenia. Jest to przeciwieństwo fazy koncentrycznej, w której mięśnie skracają się pod obciążeniem.

Trening ekscentryczny jest skuteczną metodą zwiększania siły mięśniowej, ponieważ jest to faza ruchu, podczas której mięśnie są najmocniej aktywowane. Regularne wykonywanie ćwiczeń ekscentrycznych prowadzi do adaptacji mięśniowej, co przekłada się na zwiększenie siły. Może także zwiększyć wytrzymałość mięśniową, co jest istotne w procesie rehabilitacji. Poprzez systematyczne stymulowanie mięśni w fazie ekscentrycznej, organizm adaptuje się, co prowadzi do zwiększenia zdolności mięśni do wydłużania pod obciążeniem.

Poprzez zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej, trening ekscentryczny może przyczynić się do poprawy funkcji motorycznych pacjentów poddawanych rehabilitacji. Zwiększona siła mięśniowa może pomóc w wykonywaniu codziennych czynności oraz przywróceniu normalnego wzorca ruchu. Trening ekscentryczny może być również skuteczną metodą redukcji objawów dysfunkcji mięśniowych, takich jak skurcze, napięcie mięśniowe czy ograniczony zakres ruchu. Poprzez kontrolowane wydłużanie mięśni podczas treningu ekscentrycznego, możliwe jest złagodzenie tych objawów oraz przywrócenie optymalnego funkcjonowania mięśni.

Faza ekscentryczna ruchu

Faza ekscentryczna ruchu występuje podczas wydłużania się mięśnia podczas działania obciążenia. Jest to faza, w której mięśnie rozciągają się pod kontrolą, aby kontrolować opadanie ciężaru lub oporu. Charakteryzuje się to tym, że siły zewnętrzne przewyższają siły generowane przez mięśnie, co prowadzi do ich wydłużania. Podczas fazy ekscentrycznej mięśnie pozostają aktywne, ale zmniejszają swoje napięcie, co powoduje opuszczanie się obciążenia lub oporu.

Faza ekscentryczna ruchu często jest bardziej obciążająca dla mięśni niż faza koncentryczna (skracająca), co sprawia, że jest to szczególnie ważny element treningu w procesie rehabilitacji mięśni.

Trening ekscentryczny – zasady

  • Kontrolowane tempo. Istotą treningu ekscentrycznego jest kontrolowane wydłużanie mięśni podczas działania obciążenia. Należy unikać nagłych ruchów oraz kontrolować prędkość wydłużania mięśni, aby zapobiec nadmiernemu obciążeniu i ryzyku kontuzji.
  • Prawidłowa technika. Wszystkie ćwiczenia ekscentryczne powinny być wykonywane z prawidłową techniką, aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywność treningu. Właściwe ustawienie ciała, stabilizacja oraz kontrola ruchu są kluczowe dla osiągnięcia zamierzonych efektów treningowych.
  • Stopniowe zwiększanie obciążenia. Trening ekscentryczny powinien być stopniowo progresywny, co oznacza, że obciążenie lub opór powinien być systematycznie zwiększany w miarę postępów pacjenta. To pozwala na adaptację mięśniową i dalszy rozwój siły i wytrzymałości.
  • Odpowiedni zakres ruchu. Ćwiczenia ekscentryczne należy wykonywać w pełnym zakresie ruchu, aby zapewnić kompleksowe zaangażowanie mięśni i uniknąć nadmiernego obciążenia określonych obszarów ciała.
  • Odpoczynek i regeneracja. Podobnie jak w przypadku każdego rodzaju treningu, również trening ekscentryczny wymaga odpowiedniego odpoczynku i regeneracji między sesjami treningowymi. To pozwala na efektywną adaptację mięśniową oraz zapobiega przeciążeniom i kontuzjom.

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne i skuteczne wykonywanie treningu ekscentrycznego w ramach procesu rehabilitacji mięśni. Jest to istotny element terapii, który może przyczynić się do poprawy siły, wytrzymałości i funkcji mięśniowej u pacjentów z różnymi schorzeniami mięśniowo-szkieletowymi.

Trening ekscentryczny a adaptacje mięśniowe

Trening ekscentryczny prowadzi do szeregu adaptacji mięśniowych, które są kluczowe dla poprawy siły, wytrzymałości i funkcji mięśniowej. Zrozumienie mechanizmów adaptacyjnych oraz zmian w strukturze mięśniowej i funkcji po treningu ekscentrycznym jest istotne dla efektywnego projektowania programów rehabilitacyjnych opartych na tym rodzaju treningu.

Trening ekscentryczny stymuluje wzrost rozmiaru mięśni poprzez indukowanie procesów hiperatrofii. Podczas fazy ekscentrycznej ruchu, mięśnie doświadczają mikropęknięć, które podczas procesu naprawy prowadzą do zwiększenia objętości mięśniowej. Faza ekscentryczna treningu jest silnym bodźcem dla rozwoju siły mięśniowej. Mięśnie są w stanie generować większe siły w fazie ekscentrycznej niż w fazie koncentrycznej, co prowadzi do adaptacji, umożliwiającej generowanie większych sił podczas wydłużania mięśni.

Co więcej, trening ekscentryczny wpływa również na poprawę neuromuskularnej koordynacji, czyli zdolności układu nerwowo-mięśniowego do efektywnego rekrutowania jednostek motorycznych. Jest to kluczowy mechanizm, który umożliwia efektywne wykorzystanie siły przez mięśnie podczas wydłużania. Regularne wykonywanie treningu ekscentrycznego prowadzi do zwiększenia wytrzymałości mięśniowej, czyli zdolności do utrzymania działania przez dłuższy czas. To efekt adaptacyjny, który pozwala na lepsze przystosowanie mięśni do długotrwałego wysiłku.

Ponadto, trening ekscentryczny może prowadzić do zwiększenia liczby miofibryli w mięśniach, co z kolei przekłada się na większą siłę skurczową mięśni. Regularne wykonywanie treningu ekscentrycznego może prowadzić do zwiększenia gęstości mitochondriów w mięśniach, co przekłada się na zwiększoną zdolność mięśni do produkcji energii.

Podsumowanie

Trening ekscentryczny stanowi niezwykle istotny element procesu rehabilitacji mięśniowej, przynosząc liczne korzyści i mając szerokie zastosowania w różnych obszarach medycyny i sportu. 

Trening ekscentryczny odgrywa kluczową rolę w procesie rehabilitacji mięśni poprzez zwiększenie siły, wytrzymałości i funkcji motorycznych. Jest to skuteczna metoda stymulująca adaptacje mięśniowe, poprawiająca neuromuskularną koordynację oraz redukująca ryzyko kontuzji i urazów. Dzięki możliwościom wykonywania kontrolowanego wydłużania mięśni podczas działania obciążenia, trening ekscentryczny umożliwia skuteczną rehabilitację pacjentów z różnymi schorzeniami mięśniowo-szkieletowymi.

Kluczowe korzyści wynikające z treningu ekscentrycznego obejmują zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej, poprawę funkcji motorycznych i zakresu ruchu oraz redukcję ryzyka urazów i kontuzji. Zastosowanie treningu ekscentrycznego jest wszechstronne i obejmuje różne grupy pacjentów, włącznie z osobami starszymi, pacjentami po urazach oraz sportowcami w procesie rehabilitacji i profilaktyki kontuzji.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *