Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 18:30

Neuromobilizacja jest metodą, która polega na li­kwi­da­cji wszel­kich nie­pra­wi­dło­wo­ści za­cho­dzą­cych w ukła­dzie ner­wo­wym, któ­re wią­żą się z od­czu­wa­niem bó­lu, drę­twie­nia, mro­wie­nia oraz sztyw­no­ści w róż­nych re­jo­nach cia­ła. Działania neuromobilizacyjne ma­ją szcze­gól­ne za­sto­so­wa­nie w ze­spo­łach bó­lo­wych krę­go­słu­pa, bó­lach i drę­twie­niach koń­czyn czy ze­spo­le cie­śni nad­garst­ka.

Poznaj wszystkie nasze usługi!

Neuromobilizacja – rodzaje

Wyróżniamy 2 główne rodzaje neuromobilizacji. Pierwszym z nich jest neuromobilizacja rozciągowa, która polega na przemieszczaniu zewnętrznym i wewnętrznym struktur nerwowych. W praktyce oznacza to, że nerw porusza się wraz z osłonką mielinową i okolicznymi tkankami miękkimi. Drugim rodzajem jest neuromobilizacja ślizgowa, która polega na stymulowaniu do ruchu aksonu (wypustki nerwowej) względem otaczającej go osłonki mielinowej.

Co daje neuromobilizacja?

Ta specjalistyczna technika jest stosowana w leczeniu różnych objawów związanych z nerwami. Takie jak ból, drętwienie lub uczucie mrowienia w rękach lub nogach. Wielu pacjentów, zwłaszcza tych, którzy nie reagują na bardziej miejscowe leczenie, zostanie poddanych „testom napięcia nerwów”, zanim zostanie im przepisana neuromobilizacja w ramach planu leczenia. W tym celu najpierw przeprowadza się testy napięcia nerwów w celu określenia, jaką ruchliwość mają obecnie dotknięte nerwy.

Neuromobilizacja to świetna opcja leczenia dla każdego pacjenta, u którego doszło do uszkodzenia nerwów. Szczególnie dla tych, którzy nie uzyskali poprawy po zastosowaniu środków miejscowych. Jeśli doznałeś uszkodzenia nerwów, skontaktuj się!

Jak przeprowadza się neuromobilizację?

Terapię mobilizacyjną wykonuje się poprzez zastosowanie lekkiego nacisku bezpośrednio na ograniczenie w połączeniu z delikatnymi ruchami, które ułatwiają uwolnienie napięcia i pozwalają nerwowi na łatwiejsze przemieszczenie go przez osłonkę nerwu, przy użyciu technik określanych jako nitkowanie i ślizganie.

Nasze ciała nie są w stanie samodzielnie rozpracować napiętych obszarów tkanki, więc ból nerwowy rzadko znika bez leczenia. Leki na receptę oferują tymczasowe rozwiązanie, ale ostatecznie nie pozbędą się bólu. Kiedy ból nerwowy nie jest leczony, objawy z czasem nasilają się. Dlatego tak ważne jest, aby jak najszybciej skonsultować się z fizjoterapeutą w sprawie możliwości leczenia.

Umów się na wizytę!