Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 18:30

Rehabilitacja to proces pomagania osobie w osiągnięciu jak najwyższego poziomu funkcjonowania, niezależności i jakości życia. Rehabilitacja nie odwraca ani nie cofa szkód spowodowanych chorobą lub urazem. Jednakże pomaga przywrócić jednostce optymalne zdrowie, funkcjonowanie i dobre samopoczucie. Dzięki działaniom rehabilitacyjnym pacjent ma szansę powrócić do całkowitego zdrowia i prawidłowego funkcjonowania.

Medycyna rehabilitacyjna ma na celu zaspokojenie specyficznych potrzeb każdej osoby. Z tego powodu każdy program jest inny, ponieważ dopasowany pod określone potrzeby danego pacjenta. Niektóre ogólne elementy leczenia programów rehabilitacyjnych obejmują:

  • Leczenie choroby podstawowej i zapobieganie powikłaniom,
  • Leczenie niepełnosprawności i poprawa funkcji,
  • Dostarczanie narzędzi adaptacyjnych i zmienianie środowiska,
  • Nauczanie pacjenta i rodziny oraz pomoc w adaptacji do zmian stylu życia.

Jednakże powodzenie działań rehabilitacyjnych zależy od wielu zmiennych czynników. Począwszy od charakteru i poziomu zaawansowania choroby, zaburzenia lub urazu. Poprzez rodzaj i stopień wszelkich wynikających z tego upośledzeń i niepełnosprawności, kończąc na ogólnym stanie zdrowia pacjenta.

Skontaktuj się!

Rehabilitacja – usługi i cele

Usługi rehabilitacyjne obejmują między innymi fizjoterapię, terapię zajęciową czy terapię poznawczą i behawioralną. Mogą one pozytywnie wpłynąć na stan zdrowia i sprawność funkcjonalną wielu osób ze schorzeniami. W tym osób żyjących z uszkodzeniem mózgu, chorobami serca, stwardnieniem rozsianym, udarem, urazami rdzenia kręgowego, zaburzeniami mowy i słuchu, utratą kończyn i porażeniem mózgowym.

Ogólnym celem rehabilitacji jest pomoc w odzyskaniu sprawności i niezależności. Ale konkretne cele są różne dla każdej osoby. Zależą one od tego, co spowodowało problem, czy przyczyna jest stała, czy tymczasowa, jakie zdolności utraciłeś i jak poważny jest problem. Dla przykładu – osoba po udarze mózgu może potrzebować rehabilitacji, aby móc się ubrać lub wykąpać.