...
Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 18:30

Rehabilitacja to proces pomagania osobie w osiągnięciu jak najwyższego poziomu funkcjonowania, niezależności i jakości życia. Rehabilitacja nie odwraca ani nie cofa szkód spowodowanych chorobą lub urazem. Jednakże pomaga przywrócić jednostce optymalne zdrowie, funkcjonowanie i dobre samopoczucie. Dzięki działaniom rehabilitacyjnym pacjent ma szansę powrócić do całkowitego zdrowia i prawidłowego funkcjonowania.

Medycyna rehabilitacyjna ma na celu zaspokojenie specyficznych potrzeb każdej osoby. Z tego powodu każdy program jest inny, ponieważ dopasowany pod określone potrzeby danego pacjenta. Niektóre ogólne elementy leczenia programów rehabilitacyjnych obejmują:

  • Leczenie choroby podstawowej i zapobieganie powikłaniom,
  • Leczenie niepełnosprawności i poprawa funkcji,
  • Dostarczanie narzędzi adaptacyjnych i zmienianie środowiska,
  • Nauczanie pacjenta i rodziny oraz pomoc w adaptacji do zmian stylu życia.

Jednakże powodzenie działań rehabilitacyjnych zależy od wielu zmiennych czynników. Począwszy od charakteru i poziomu zaawansowania choroby, zaburzenia lub urazu. Poprzez rodzaj i stopień wszelkich wynikających z tego upośledzeń i niepełnosprawności, kończąc na ogólnym stanie zdrowia pacjenta.

Skontaktuj się!

Rehabilitacja – usługi i cele

Usługi rehabilitacyjne obejmują między innymi fizjoterapię, terapię zajęciową czy terapię poznawczą i behawioralną. Mogą one pozytywnie wpłynąć na stan zdrowia i sprawność funkcjonalną wielu osób ze schorzeniami. W tym osób żyjących z uszkodzeniem mózgu, chorobami serca, stwardnieniem rozsianym, udarem, urazami rdzenia kręgowego, zaburzeniami mowy i słuchu, utratą kończyn i porażeniem mózgowym.

Ogólnym celem rehabilitacji jest pomoc w odzyskaniu sprawności i niezależności. Ale konkretne cele są różne dla każdej osoby. Zależą one od tego, co spowodowało problem, czy przyczyna jest stała, czy tymczasowa, jakie zdolności utraciłeś i jak poważny jest problem. Dla przykładu – osoba po udarze mózgu może potrzebować rehabilitacji, aby móc się ubrać lub wykąpać.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.